Seminarium Wokalne Muzyki Dawnej to przedsięwzięcie skierowane przede wszystkim do uczniów, studentów i pedagogów o specjalnościach: Wokalistyka, Edukacja Artystyczna, Muzyka Kościelna. Seminarium ukierunkowane jest na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wokalnej muzyki dawnej (w 1 edycji będziemy badać zagadnienia wykonawcze epoki renesansu i baroku), czyli zagadnieniom niszowym w polskiej edukacji muzycznej.

Za sprawą dwuczęściowego Seminarium (kilkudniowe sesje), będziemy mogli rozwijać kompetencje naszych uczniów, studentów i pedagogów w dziedzinie Wokalnej Muzyki Dawnej, a konkretnie w tematyce związanej z operą barokową, muzyką oratoryjno-kantatową, wokalną – w dużej mierze Ensemblową i wokalno instrumentalną muzyką renesansową.

Dodatkowym atutem projektu realizowanego przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy jest włączenie się weń Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej tejże Uczelni, która będzie brać aktywny udział w podejmowanych w ramach Seminarium prezentacjach muzyki wokalno- instrumentalnej, dzięki czemu uczestnicy zajęć, będą mogli współpracować z muzykami grającymi na instrumentach historycznych.

Sesja 1 – Renesans
11-13 listopada 2019

Sesję renesansową poprowadzi dr Agnieszka Budzińska-Bennett

Sesja rozpocznie się 11 listopada 2019 g. 10.00 – 10.45 wykładem pt.:

Liturgiczne utwory z tabulatury organowej Jana z Lublina (1540) – zagadnienia rekonstrukcji

Praktyczne zajęcia otwarte będą odbywać się w godzinach 10.00-13.00 i 14.30-17.30. W zajęciach będzie towarzyszył zespół projektowy Exploratori Ensemble oraz lutnista.

Sesję zwieńczy koncert uczestników oraz zespołu projektowego Exploratori Ensemble w ostatni dzień Seminarium tj. 13 listopada o godz. 19.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3.

Sesja 2 – Barok
21-24 listopada 2019

Sesję barokową poprowadzi prof. Marek Rzepka

Sesja rozpocznie się 21 listopada 2019 g.15.30 wykładem pt.:

Wykonawstwo wokalnej muzyki XVII/XVIII stulecia z perspektywy dzisiejszych oczekiwań rynku muzycznego

Praktyczne zajęcia otwarte będą odbywać się w godzinach 10.00- 13:30 15:30 -18:30 (w 1 dzień Seminarium zajęcia rozpoczynają się po południu a kończą zajęciami porannymi w dzień ostatni).
Wokalistom będzie towarzyszył zespół instrumentów historycznych Ensemble Inégalité, składający się ze studentów i absolwentów Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej AM w Bydgoszczy.

Sesję zwieńczy koncert uczestników wraz z Ensemble Inégalité w przedostatni dzień Seminarium tj. 23 listopada o godz. 19.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3.