SWMD 2

27-29.10.2020

W 2 edycji Seminarium Wokalnego Muzyki Dawnej mieliśmy zaszczyt gościć:

dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII – Chorał Gregoriański
dr Agnieszka Budzińska-Bennett – Średniowiecze/Renesans

prof. Marek Rzepka – Barok


Zaczęliśmy od Chorału Gregoriańskiego, z którym w sposób mistrzowski zaznajomiła nas Susi Ferfoglia następującymi prelekcjami:

  • Co straciliśmy? Czyli trochę historii śpiewu gregoriańskiego.
  • Logika zapisu adiastematycznego
  • Pytanie o sens śpiewu gregoriańskiego, czyli egzegeza brzmieniowa

Agnieszka Budzińska-Bennett zabrała nas w podróż w czasie wykładami:

  • Otton III, Bolesław Chrobry, Polska i Polacy w muzyce średniowiecznej
  • Utwory ku czci św. Klary ze źródeł polskich, czeskich i niemieckich (XIV-XV wiek)
  • Muzyka z klasztorów klarysek polskich (XIII-XV wiek)
fot. Simona Skrebutėnaitė

Niezmiernie ważnymi z punktu widzenia wokalnej praktyki wykonawczej muzyki dawnej były wystąpienia Marka Rzepki:

  • Vibrato- funkcja techniczna i jej znaczenie w wykonawstwie  muzyki dawnej oraz jej wpływ na interpretację muzyki wszystkich epok
  • „Dobry Gust” – rozmyślenia nad poprawnym podejściem do interpretacji dzieła muzycznego w oparciu o wokalne traktaty z okresu XVII-XIX wieku oraz na podstawie porównania nowych nagrań muzyki wyżej wymienionego okresu
fot. Simona Skrebutėnaitė

Druga edycja SWMD przeprowadzona została pod egidą Early Music PLUS/ RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości), w całości zdalnie, w postaci wykładów online i dyskusji.