Szymon Paczkowski

Wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem dwóch książek o muzyce w okresie baroku: Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku (1998) i Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha (2011), przetłumaczonej na język angielski i opublikowanej przez Rowman & Littlefield w serii Contextual Bach Studies (2017), licznych artykułów naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Jest też redaktorem wielu prac zbiorowych, (w tym ostatnio: Bach and Chopin. Baroque Traditions in the Music of the Romantics – 2019). Jego badania koncentrują się na różnych aspektach historii kultury muzycznej w XVII-XIX wieku, w tym na historii, teorii i estetyce muzyki w okresie baroku oraz na historii opery.

Obecnie zaangażowany jest naukowo w projekt badawczy dotyczący kultury muzycznej Polski i Saksonii w XVIII wieku za panowania Augusta II i Augusta III. Przewodniczył 12. Międzynarodowej Konferencji Muzyki Barokowej (12th Biennial Conference on Baroque Music) odbywającej się na Uniwersytecie Warszawskim w 2006 r. oraz “Sixth Bach Dialogue Meeting” – sesji Bach Network UK na Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy z Narodowym Instytutem Chopina w 2013 r. oraz konferencji “Barokowe tradycje w muzyce romantyków w pierwszej połowie XIX wieku” zorganizowanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim we wrześniu 2017 r.

Szymon Paczkowski jest również aktywnie zaangażowany w różne działania promujące muzykę i muzykologię, współpracuje z Filharmonią Narodową w Warszawie i wiodącymi teatrami operowymi w Polsce. W latach 1999-2001 był dyrygentem Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego.