dr hab. Henryk Kasperczak – lutnista, kompozytor, paleograf, pedagog. Absolwent Królewskiego Konserwatorium w Hadze w klasie lutni Toyohiko Satoh i Akademii Muzycznej w Krakowie oraz muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Współpracuje naukowo z Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina
w Warszawie i Akademią Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
Z Warszawską Operą Kameralną oraz Stowarzyszeniem Dramma Per Musica wykonując partie basso continuo w barokowym repertuarze operowym.

Jest autorem książki Lutnia renesansowa dawniej i dziś́. Synteza stylów, form
i środków wykonawczych 
w twórczości Toyohiko Satoha i artykułów z zakresu paleografii muzycznej. Od 2010 roku rekonstruuje i współredaguje wydanie dzieł wszystkich w serii wydawniczej Thesaurus Chori Saganensis z osiemnasto-wiecznego repertuaru Kapeli Saganensis w Żaganiu. Wraz z Andrzejem Szadejko dokonał rekonstrukcji i opracowania źródłowego partytur z rękopisów Biblioteki Gdańskiej zawierających repertuaru Kapeli przy kościele św. Trójcy w Gdańsku wydanego w serii Musica Baltica. Jest autorem ponad dwustu kompozycji lutniowych przeznaczonych do wykonania na lutni renesansowej, arcylutni
i chitarrone. Opracował podręcznik Studium Techniki Lutniowej z ponad pięciuset autorskimi ćwiczeniami do nauki gry na lutni renesansowej. 

Od 2002 roku aktywnie działa wśród młodzieży współtworząc Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej w Malborku i Konkurs Muzyki Dawnej dla młodzieży
w Malborku będąc przewodniczącym jury. Grając na instrumentach historycznych uczestniczy również w działaniach muzyki współczesnej i rozrywkowej.
W formacjach Amaryllis Pospolite Ruszenie łączy muzykę dawną z rokiem progresywnym. Współpracując z Jackiem Kowalskim, Mirosławem Czyżykiewiczem i Bartkiem Marusikiem wprowadza lutnie w świat współczesnej piosenki z tekstem literackim. 

Od 2017 roku współtworzy zespół Ensemble del Passato w którym artystów połączyła pasja do muzyki dawnej i rozmiłowanie w subtelnym brzmieniu głosu, lutni i historycznych gitar. Zespół od 2022 roku realizuje cykl nagrań obejmujących repertuar zawarty w drukach muzycznych sprzed 400 lat. CD Vol. 1. zawiera kompozycje Milanuzziego, Mariniego i Stefaniego, których publikacje ukazały się w roku 1622.