Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

SWMD

Seminarium Wokalne Muzyki Dawnej jest skierowane do uczniów, studentów i absolwentów specjalności: Wokalistyka, Edukacja Artystyczna, Muzyka Kościelna, Muzyka Dawna. Celem Seminarium jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie wokalnej muzyki dawnej.

W 3 edycji skupimy się na tematach z dziedziny chorału gregoriańskiego (prof. Michał Sławecki), polskiego renesansu (dr Agnieszka Budzińska-Bennett) i baroku (prof. Szymon Paczkowski). 3 edycja SWMD odbędzie się w formie wykładów online 25 listopada br.

Dziękujemy Early Music PLUS/ RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości), i Rektor Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego prof. Elżbiecie Wtorkowskiej za wsparcie!

Udział w SWMD3 jest bezpłatny, więcej informacji w zakładce SWMD3 info