o SWMD

Seminarium Wokalne Muzyki Dawnej jest skierowane do uczniów, studentów i pedagogów specjalności: Wokalistyka, Edukacja Artystyczna, Muzyka Kościelna, Muzyka Dawna. Seminarium ukierunkowane jest na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wokalnej muzyki dawnej. W 2 edycji będziemy badać zagadnienia wykonawcze epoki średniowiecza, renesansu i baroku.

Biorąc pod uwagę sytuację jaką mamy w kraju i na świecie, oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo, 2 edycję SWMD przeprowadzimy pod egidą Early Music PLUS/ RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości), w całości zdalnie, ograniczając się do webinarium w postaci wykładów online i dyskusji.

Pomysłodawcą SWMD jest Paweł Pawłowicz, wykładowca Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, która jest gospodarzem wydarzenia. Do projektu włączył się także Wydział Wokalny i Katedra Muzyki Kościelnej AM w Bydgoszczy.

Udział w SWMD2 jest bezpłatny, więcej informacji w zakładce SWMD2 info