SWMD

Seminarium Wokalne Muzyki Dawnej jest skierowane do uczniów, studentów i absolwentów, nauczycieli specjalności: Wokalistyka, Edukacja Artystyczna, Muzyka Kościelna, Instrumentalistyka oraz wszystkich muzyków zainteresowanych historycznym wykonawstwem wokalnym. Ideą Seminarium jest zwiększanie świadomości i wiedzy w zakresie wokalnej muzyki dawnej i praktyki wykonawczej okresu średniowiecza, renesansu i baroku.

Pomysłodawcą i koordynatorem SWMD jest związany z bydgoską Akademią Muzyczną Paweł Pawłowicz, dyrygent, wokalista, klawesynista i organista.

Szczególne podziękowania za wsparcie i pomoc w realizacji 4 edycji SWMD kierujemy na ręce Rektor Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego Pani prof. Elżbiety Wtorkowskiej, Dziekana Wydziału Instrumentalnego Pana dr. hab. Mariusza Klimsiaka , profesora uczelni, Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego Pana prof. dr. hab. Jacka Greszty.

Udział w SWMD jest bezpłatny, więcej informacji w zakładce SWMD 4/ INFO