SWMD 3

Trzecia edycja SWMD odbyła się 25 listopada 2021 r., a gościliśmy w niej:

prof. Michała Sławeckiego

dr Agnieszkę Budzińską-Bennett

prof. Szymona Paczkowskiego

 

 

 

 

Szymon Paczkowski – Nauka o figurach retorycznych w muzyce wokalnej baroku

 

Michał Sławecki – Semiologia i interpretacja neumy quilisma w świetle badań o. Cardine’a i jego uczniów – wybrane aspekty.

Agnieszka Budzińska-Bennett – Problemy wykonawcze psalmów Mikołaja Gomólki z perspektywy nagrania opera omnia 2018-22

W tej edycji opublikowane zostały otwarte linki do pokoi poszczególnych wykładów.

Ponadto wydarzenia były transmitowane online na kanale YouTube Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Szczególne podziękowania za wielowymiarowe wsparcie składamy na ręce Rektor AM w Bydgoszczy Pani Profesor Elżbiety Wtorkowskiej oraz całej ekipy RID – Regionalnej Inicjatywy Doskonałości.