SWMD 4

 

W dniach 25-27 maja 2023r. odbyła się 4. edycja Seminarium Wokalnego Muzyki Dawnej, którą poprowadził dr hab. Henryk Kasperczak.

Praktyka wykonawcza czwartej edycji SWMD obejęła naukę:

  • rozszyfrowania zawiłości białej notacji w kompozycjach renesansowych
   w metrach perfectum i imperfectum,

  • wprowadzania dyminucji,

  • stosowania alteracji w ujęciu musica ficta,

  • wspólnej organizacji przebiegu linearnego w kompozycjach wielogłosowych,

  • organizacji rytmicznej w figurach hemioli, conclusio i finalis,

  • łączenia instrumentów i głosów wokalnych w technice colla parte, w trakcie wykonywanych melodii z kart głosowych,

  • poszukiwania właściwej prozodii w wykonywanej muzyce w odniesieniu do relacji akcentów słownych i muzycznych.

W ostatnim dniu warsztatów – 27 maja odbył się koncert uczestników.

Partnerem SWMD 4 była Fundacja Konsonans.