SWMD 4 / INFO

25-27 maja 2023r.

4. edycję Seminarium Wokalnego Muzyki Dawnej poprowadzi dr Henryk Kasperczak

Zapraszamy

  • śpiewaków!
  • instrumentalistów! Mile widziane zarówno instrumenty historyczne jak współczesne!!
   – instrumenty harmoniczne: pozytyw, klawesyn, lutnia – będziemy tworzyć
   i realizować intawolacje śpiewanych utworów,
   – instrumenty melodyczne: smyczkowe, dęte – będziemy realizować partie wokalne colla parte, dublując śpiewane głosy, dyminując je i ozdabiając,
  • teoretyków!

do zapoznania się z praktyką wykonawczą opartą na historycznych źródłach paleograficznych.

Podczas 3-dniowego kursu będziemy czytać partie z ksiąg głosowych zapisanych
w białej notacji, wspierając się współczesnymi opracowaniami partytur.

Praktyka wykonawcza czwartej edycji SWMD obejmie naukę:

  • rozszyfrowania zawiłości białej notacji w kompozycjach renesansowych
   w metrach perfectum i imperfectum,

  • wprowadzania dyminucji,

  • stosowania alteracji w ujęciu musica ficta,

  • wspólnej organizacji przebiegu linearnego w kompozycjach wielogłosowych,

  • organizacji rytmicznej w figurach hemioli, conclusio i finalis,

  • łączenia instrumentów i głosów wokalnych w technice colla parte, w trakcie wykonywanych melodii z kart głosowych,

  • poszukiwania właściwej prozodii w wykonywanej muzyce w odniesieniu do relacji akcentów słownych i muzycznych.

Udział w SWMD jest bezpłatny.
Uczestnictwo może być czynne lub bierne. Liczba uczestników czynnych jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłaszamy tylko uczestnictwo czynne wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie https://swmd.pl/zgloszenia.

SWMD 4 odbędzie się  w Sali Koncertowej budynku AM w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 20.
W ostatnim dniu warsztatów – 27 maja planowany jest koncert uczestników.