SWMD 1

Sesja 1 – Renesans
11-13 listopada 2019

Sesję renesansową poprowadziła dr Agnieszka Budzińska-Bennett

Sesja rozpoczęła się 11 listopada 2019 g. 10.00 – 10.45 wykładem pt.:

Liturgiczne utwory z tabulatury organowej Jana z Lublina (1540) – zagadnienia rekonstrukcji

Praktyczne zajęcia otwarte odbywały się w godzinach 10.00-13.00 i 14.30-17.30. W zajęciach towarzyszył zespół projektowy Exploratori Ensemble oraz lutniści.

Sesję zwieńczył koncert uczestników oraz zespołu projektowego Exploratori Ensemble w ostatni dzień Seminarium tj. 13 listopada o godz. 19.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3.


Sesja 2 – Barok
21-24 listopada 2019

Sesję barokową poprowadził prof. Marek Rzepka

Sesja rozpoczęła się 21 listopada 2019 g.15.30 wykładem pt.:

Wykonawstwo wokalnej muzyki XVII/XVIII stulecia z perspektywy dzisiejszych oczekiwań rynku muzycznego

Praktyczne zajęcia otwarte odbywały się w godzinach 10.00- 13:30 15:30 -18:30. Wokalistom towarzyszył zespół instrumentów historycznych Ensemble Inégalité, składający się ze studentów i absolwentów Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej AM w Bydgoszczy.

Sesję zwieńczył koncert uczestników wraz z Ensemble Inégalité w przedostatni dzień Seminarium tj. 23 listopada o godz. 19.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3.

Zainteresowanie 1 edycją SWMD przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Liczba zgłoszeń (ponad 100 uczestników!!). Otrzymaliśmy wiele podziękowań i słów uznania za stworzenie możliwości zdobywania wiedzy w zakresie wokalnej muzyki dawnej i wreszcie widoczne na koncertach uczestników rezultaty kilkudniowych sesji. Bardzo ważne są dla nas opinie uczestników i prowadzących na temat nienagannej organizacji i wartości SWMD dla młodych artystów, które pozwalają ocenić przedsięwzięcie jako udane i rokujące na przyszłość.

Niesamowite emocje towarzyszące 1 edycji Seminarium Wokalnego Muzyki Dawnej uwieczniła dla nas w sposób wyśmienity Simona Skrebutėnaitė. Dziękujemy!