dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII 

organistka, gregorianistka, wykładowca w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej na UPJPII w Krakowie.  Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (organy) oraz Akademii Ignatianum (pedagogika). Uzyskała doktorat z filozofii kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację na AM w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym. W roku 2019 ukończyła specjalizację z semiologii i paleografii gregoriańskiej w Conservatorio di Musica della Svizzera Italiana w Lugano (Szwajcaria). Susi Ferfoglia jest założycielem i kierownikiem Podyplomowych Studiów z Monodii Liturgicznej na UPJPII; założycielem żeńskiego zespołu wokalnego Flores Rosarum, który od r. 2007 zajmuje się propagowaniem dzieł św. Hildegardy z Bingen oraz polskiej tradycji monodycznej. Oprócz działalności koncertowej Susi Ferfoglia angażuje się w inicjatywy propagujące wykonawstwo śpiewu gregoriańskiego w optyce semiologicznej także w ramach liturgii. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej została odznaczona ZŁOTYM KRZYŻEM za zasługi w rozwijaniu i popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej oraz za osiągnięcia w działalności artystycznej i naukowej. Od roku akademickiego 2020/21 jest kierownikiem kierunku Muzyka kościelna na UPJPII.