Michał Sławecki – dyrygent, kompozytor, organista i gregorianista.

Doktor habilitowany sztuk muzycznych, profesor UMFC. Absolwent muzyki kościelnej i kompozycji w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (organy – Magdalena Czajka, dyrygentura – Sławek A. Wróblewski, kompozycja – Stanisław Moryto), kontynuował studia w Conservatorio di Musica Alfredo Casella w L’Aquila oraz w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie. W zakresie śpiewu gregoriańskiego specjalizował się u Nino Albarosy, Johannesa B. Göschla i Alberto Turco.

Koncertuje jako solista, kameralista i dyrygent. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorskich i chóralnych (z uwzględnieniem muzyki jednogłosowej), a także programu stypendialnego Młoda Polska i stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW. Od 2012 roku jest dyrektorem artystycznym festiwalu muzyki współczesnej Legnickie Conversatorium Organowe im. Stanisława Moryty. Prowadzi Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dwa zespoły gregoriańskie: żeński Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, z którym w 2011 roku wygrał kategorię Canto Monodico Cristiano – Concorso i Rassegna (na 59. Concorso Polifonico Internazionale „Guido d’Arezzo”) i męski Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, z którym wykonuje jednogłosowy repertuar ze zbiorów jasnogórskich.

Od 2019 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Muzyki Kościelnej w macierzystej uczelni. Prowadzi ożywioną działalność naukową. Bierze czynny udział w konferencjach i sympozjach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, prowadzi kursy interpretacji śpiewu gregoriańskiego w kraju i za granicą. Jest autorem licznych publikacji z zakresu problematyki śpiewu gregoriańskiego, dyrygentury chóralnej i muzyki sakralnej oraz redaktorem naukowym serii wydawniczej Thesaurus Musicae Sacrae.

Jest członkiem m. in. Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (sekcje włoska i polska), Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Akademii Fonograficznej, Stowarzyszenia Clamaverunt Iusti oraz inicjatorem i dyrektorem Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie. Od 2019 roku zasiada w Komisji Ewaluacji Nauki, organie doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jako jedyny przedstawiciel sztuk muzycznych).