4. edycję Seminarium Wokalnego Muzyki Dawnej poprowadzi 
  dr hab. Henryk Kasperczak

  Zapraszamy

 •  
  • śpiewaków!
  • instrumentalistów! Mile widziane zarówno instrumenty historyczne jak współczesne!!
   – instrumenty harmoniczne: pozytyw, klawesyn, lutnia – będziemy tworzyć
   i realizować intawolacje śpiewanych utworów,
   – instrumenty melodyczne: smyczkowe, dęte – będziemy realizować partie wokalne colla parte, dublując śpiewane głosy, dyminując je i ozdabiając,
  • teoretyków!

do zapoznania się z praktyką wykonawczą opartą na historycznych źródłach paleograficznych.

 

Podczas 3-dniowego kursu będziemy czytać partie z ksiąg głosowych zapisanych
w białej notacji, wspierając się współczesnymi opracowaniami partytur.

 

Praktyka wykonawcza podczas czwartej edycji SWMD obejmie naukę:

 

 •  
  • rozszyfrowania zawiłości białej notacji w kompozycjach renesansowych w metrach perfectum imperfectum,
  • wprowadzania dyminucji,
  • stosowania alteracji w ujęciu musica ficta,
  • wspólnej organizacji przebiegu linearnego w kompozycjach wielogłosowych,
  • organizacji rytmicznej w figurach hemioliconclusio finalis,
  • łączenia instrumentów i głosów wokalnych w technice colla parte, w trakcie wykonywanych melodii z kart głosowych,
  • poszukiwania właściwej prozodii w wykonywanej muzyce
   w odniesieniu do relacji akcentów słownych i muzycznych.