Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
27-29 października 2020

Susi Ferfoglia

dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII  organistka, gregorianistka, wykładowca w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej na UPJPII w Krakowie.  Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (organy) oraz Akademii Ignatianum (pedagogika). Uzyskała doktorat z filozofii kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację na AM w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym. W roku 2019 ukończyła specjalizację z semiologii i paleografii gregoriańskiej w …

27-29 października 2020

Marek Rzepka

Prof. Marek Rzepka (bas), urodził się w Mikołowie na Śląsku. Jako technik górnik rozpoczął studia wokalne w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Profesora Adama Szybowskiego. Dalsze studia kontynuował w Musikhochschule  “Carl Maria von Weber” w Dreźnie w klasie profesora Christiana Elßnera. Uczył się również u prof. Hansa-Joachima Beyera (Lipsk), profesora Rudolfa Piernaya (Londyn) oraz …

27-29 października 2020

Agnieszka Budzińska-Bennett

Agnieszka Budzińska-Bennett – wokalistka, harfistka, muzykolog. Dwukrotnie nominowana do presiżowych Paszportów Polityki (2012 i 2013), m.in. za „za promowanie polskiej muzyki dawnej na najwyższym poziomie wykonawczym” (A. Suprynowicz, Polskie Radio) i „za konsekwencję w odkrywaniu muzyki średniowiecznej, rzetelność w docieraniu do jej artystycznej istoty, wnikliwość w poznawaniu jej historyczno-kulturowych kontekstów i radość w dzieleniu się …