Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
27-29 października 2020

Susi Ferfoglia

dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII  organistka, gregorianistka, wykładowca w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej na UPJPII w Krakowie.  Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (organy) oraz Akademii Ignatianum (pedagogika). Uzyskała doktorat z filozofii kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację na AM w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym. W roku 2019 ukończyła specjalizację z semiologii i paleografii gregoriańskiej w …